Multi-Axis Edgecam CAM / CAD
Edgecam Production CAM / CAD
Edgecam Feature Finding CAM / CAD
Edgecam Mill-Turn CAM / CAD
Edgecam Wave CAM / CAD
Edgecam Solid Machinist CAM / CAD
VISI Progress CAM / CAD
VISI Mould CAM / CAD
VISI 2D 5-Axis Milling CAM / CAD
VISI Pressing Solution CAM / CAD
VISI Wire EDM CAM / CAD
VISI Efficient Toolpaths CAM / CAD
VISI Electrode Production CAM / CAD
FCPK Mould CAM / CAD
FCPK Plates CAM / CAD
FCPK Elements CAM / CAD
FCPK Standarts CAM / CAD
FCPK Packs CAM / CAD
VISI MACHINING е цялостно интегрирано решение за програмиране и управление на машинни центри 2-5 оси с позициониране по 3+2 и нишкови ерозийни машини 2-4 оси. Всички модули са напълно интегрирани в единна база данни, една среда и лесен за използване и същевременно мощен потребителски интерфейс.
VISI MACHINING е цялостно интегрирано решение за програмиране и управление на машинни центри 2-5 оси с позициониране по 3+2 и нишкови ерозийни машини 2-4 оси. Всички модули са напълно интегрирани в единна база данни, една среда и лесен за използване и същевременно мощен потребителски интерфейс.
VISI Machining 3D създава интелигетни траектории върху най-сложни 3D детайли. Алгоритмите в стратегиите за високоскоростно фрезоване създават високоефективен NC код. Интелигетните траектории намаляват времето за фрезоване, подобряват продуктивността и винаги гарантират производството на компоненти с високо качество.
VISI Machining 3D създава интелигетни траектории върху най-сложни 3D детайли. Алгоритмите в стратегиите за високоскоростно фрезоване създават високоефективен NC код. Интелигетните траектории намаляват времето за фрезоване, подобряват продуктивността и винаги гарантират производството на компоненти с високо качество.
5 осното фрезоване обикновено се счита за напреднала технология използвана в космонавтиката и автомобилната промишленост. 5 осното фрезоване има много предимства, които се използват в областта на шприцоването и отливането. VISI-Machining осигурява на оператора продуктивно решение за създаване на високо ефективни пътища на инструменти като проверява за наличие на колизии с най-сложните 3D данни.
5 осното фрезоване обикновено се счита за напреднала технология използвана в космонавтиката и автомобилната промишленост. 5 осното фрезоване има много предимства, които се използват в областта на шприцоването и отливането. VISI-Machining осигурява на оператора продуктивно решение за създаване на високо ефективни пътища на инструменти като проверява за наличие на колизии с най-сложните 3D данни.
VISI PEPS-Wire обединява водещите в индустрията PEPS Wire EDM CAM системи, разработени специално за прецизното инженерство, производство на инструменти, матрични и прес форми, индустрията за пресоващи и изтеглящи инструменти, в средата на VISI дизайн.Напълно базирана върху характеристики, VISI PEPS-Wire предлага автоматично разпознаване на 2/3 D характеристики, включително конусни, разнообразни заострени и 4 осеви директно от геометрията на твърдото тяло.
VISI PEPS-Wire обединява водещите в индустрията PEPS Wire EDM CAM системи, разработени специално за прецизното инженерство, производство на инструменти, матрични и прес форми, индустрията за пресоващи и изтеглящи инструменти, в средата на VISI дизайн.Напълно базирана върху характеристики, VISI PEPS-Wire предлага автоматично разпознаване на 2/3 D характеристики, включително конусни, разнообразни заострени и 4 осеви директно от геометрията на твърдото тяло.
VISI-Machining 2D осигурява практическо, интуитивно и просто решение за програмиране на ЦПУ машини по 2.5 оси. Познанието на база разпознаване на фичъри автоматично избира фичърите директно от геометрията на твърдото тяло и създава надеждни цикли за фрезоване и пробиване по пътя на инструмента.
VISI-Machining 2D осигурява практическо, интуитивно и просто решение за програмиране на ЦПУ машини по 2.5 оси. Познанието на база разпознаване на фичъри автоматично избира фичърите директно от геометрията на твърдото тяло и създава надеждни цикли за фрезоване и пробиване по пътя на инструмента.
© Copyright VISI International Technology Ltd Bulgaria. All rights reserved.