Multi-Axis Edgecam CAM / CAD
Edgecam Production CAM / CAD
Edgecam Feature Finding CAM / CAD
Edgecam Mill-Turn CAM / CAD
Edgecam Wave CAM / CAD
Edgecam Solid Machinist CAM / CAD
VISI Progress CAM / CAD
VISI Mould CAM / CAD
VISI 2D 5-Axis Milling CAM / CAD
VISI Pressing Solution CAM / CAD
VISI Wire EDM CAM / CAD
VISI Efficient Toolpaths CAM / CAD
VISI Electrode Production CAM / CAD
FCPK Mould CAM / CAD
FCPK Plates CAM / CAD
FCPK Elements CAM / CAD
FCPK Standarts CAM / CAD
FCPK Packs CAM / CAD
VISI MOULD е водещо решение за проектиране на шприцформи в света. В унисон с нуждите на водещи производители на инструментална екипировка по целия свят, VERO разви серия от интегрирани модули VISI MODELING, VISI ANALYSIS, VISI FLOW, VISI ELEKTRODE, VISI MACHINING. Aнсамбълът от модули дава възможност за бързо и точно проектиране и на най-сложните формообразуващи инструменти с несравнима лекота.
VISI MOULD е водещо решение за проектиране на шприцформи в света. В унисон с нуждите на водещи производители на инструментална екипировка по целия свят, VERO разви серия от интегрирани модули VISI MODELING, VISI ANALYSIS, VISI FLOW, VISI ELEKTRODE, VISI MACHINING. Aнсамбълът от модули дава възможност за бързо и точно проектиране и на най-сложните формообразуващи инструменти с несравнима лекота.
VISI Mould осигурява цялостно решение за конструиране на шприцформи и пресформи на базата на специфична автоматизация, която напътства потребителя по време на процесите на конструиране. Преглед на динамичните операции дават представа за ‘реалното време’ за това как промените на детайла ще се отразят върху дизайна на инструмента.
VISI Mould осигурява цялостно решение за конструиране на шприцформи и пресформи на базата на специфична автоматизация, която напътства потребителя по време на процесите на конструиране. Преглед на динамичните операции дават представа за ‘реалното време’ за това как промените на детайла ще се отразят върху дизайна на инструмента.
VISI Modelling е основа на всички продукти на VISI и предоставя една здрава, стабилна и силна система за моделиране на твърди тела и повърхнини базирана на индустриалният стандарт Parasolid. В комбинация с технологията на Vero за повърхнини, анализ на модели и 2D дизайн, VISI Modelling предлага гъвкавост при конструиране, редактиране, деформиране или поправка на най-сложните 3D данни.
VISI Modelling е основа на всички продукти на VISI и предоставя една здрава, стабилна и силна система за моделиране на твърди тела и повърхнини базирана на индустриалният стандарт Parasolid. В комбинация с технологията на Vero за повърхнини, анализ на модели и 2D дизайн, VISI Modelling предлага гъвкавост при конструиране, редактиране, деформиране или поправка на най-сложните 3D данни.
Всички процеси свързани с моделирането на детайла и конструирането на инструмента могат да бъдат оптимизирани благодарение на интегрирания процес за подготовка на анализа, бързите процеси на изчисляване и неоспоримо точните резултати от анализа с VISI FLOW. Намаляването на разходите и значителното повишаване продуктивноста са естествените резултати от използване на интегрирания подход предложен от VERO.
Всички процеси свързани с моделирането на детайла и конструирането на инструмента могат да бъдат оптимизирани благодарение на интегрирания процес за подготовка на анализа, бързите процеси на изчисляване и неоспоримо точните резултати от анализа с VISI FLOW. Намаляването на разходите и значителното повишаване продуктивноста са естествените резултати от използване на интегрирания подход предложен от VERO.
VISI Electrode е модул за автоматично създаване и управление на електроди и техните държачи използвани при производство на сложни и трудни за фрезоване фичъри на шприц и пресформи. Подробният дизайн на държача, симулирането и проверката за колизия ви гарантират правилна работа на електрода още от първият път. Високо ефективен и лесен за използване той повишава общата ви продуктивност.
VISI Electrode е модул за автоматично създаване и управление на електроди и техните държачи използвани при производство на сложни и трудни за фрезоване фичъри на шприц и пресформи. Подробният дизайн на държача, симулирането и проверката за колизия ви гарантират правилна работа на електрода още от първият път. Високо ефективен и лесен за използване той повишава общата ви продуктивност.
VISI-Analysis осигурява набор от специални инструменти за потвърждаване и подготовка за геометрията на модела. Качеството на модела е от голямо значениепри работа с импортирани данни. Откриването на възможните проблеми в ранен стадии ще опрости работата на конструктора и ще му спести много време.
VISI-Analysis осигурява набор от специални инструменти за потвърждаване и подготовка за геометрията на модела. Качеството на модела е от голямо значениепри работа с импортирани данни. Откриването на възможните проблеми в ранен стадии ще опрости работата на конструктора и ще му спести много време.
© Copyright VISI International Technology Ltd Bulgaria. All rights reserved.