Multi-Axis Edgecam CAM / CAD
Edgecam Production CAM / CAD
Edgecam Feature Finding CAM / CAD
Edgecam Mill-Turn CAM / CAD
Edgecam Wave CAM / CAD
Edgecam Solid Machinist CAM / CAD
VISI Progress CAM / CAD
VISI Mould CAM / CAD
VISI 2D 5-Axis Milling CAM / CAD
VISI Pressing Solution CAM / CAD
VISI Wire EDM CAM / CAD
VISI Efficient Toolpaths CAM / CAD
VISI Electrode Production CAM / CAD
FCPK Mould CAM / CAD
FCPK Plates CAM / CAD
FCPK Elements CAM / CAD
FCPK Standarts CAM / CAD
FCPK Packs CAM / CAD
Предимства
VISI Blank е интегрирано решение за разгъване на 2D заготовка от сложни 3D модели. Това е особено важно при създаване на заготовки от листов метал, стъпкови щанци, инструменти на пресформи и ударни инструменти за индустрията. Преимуществата на VISI Blank са лесно интегриране с признатия софтуер VISI Modelling, който използва стандартен Parasolid в комбинация със свойствата за моделиране на повърхнини на Vero и технология за чертане в 2D.
VISI Blank е интегрирано решение за разгъване на 2D заготовка от сложни 3D модели. Това е особено важно при създаване на заготовки от листов метал, стъпкови щанци, инструменти на пресформи и ударни инструменти за индустрията. Преимуществата на VISI Blank са лесно интегриране с признатия софтуер VISI Modelling, който използва стандартен Parasolid в комбинация със свойствата за моделиране на повърхнини на Vero и технология за чертане в 2D.
VISI Progress е специализиран софтуер за конструиране на стъпкови и блок щанци. Налични са множество гъвкави методи за разгъване на сложно огънати детайли Специфичната функционалност осигурява по-голяма продуктивност при конструиране. Интелигентните решения ще помогнат на конструктора да намали възможните грешки и да подобри производителността.
VISI Progress е специализиран софтуер за конструиране на стъпкови и блок щанци. Налични са множество гъвкави методи за разгъване на сложно огънати детайли Специфичната функционалност осигурява по-голяма продуктивност при конструиране. Интелигентните решения ще помогнат на конструктора да намали възможните грешки и да подобри производителността.
VISI Electrode е модул за автоматично създаване и управление на електроди и техните държачи използвани при производство на сложни и трудни за фрезоване фичъри на шприц и пресформи. Подробният дизайн на държача, симулирането и проверката за колизия ви гарантират правилна работа на електрода още от първият път. Високо ефективен и лесен за използване той повишава общата ви продуктивност.
VISI Electrode е модул за автоматично създаване и управление на електроди и техните държачи използвани при производство на сложни и трудни за фрезоване фичъри на шприц и пресформи. Подробният дизайн на държача, симулирането и проверката за колизия ви гарантират правилна работа на електрода още от първият път. Високо ефективен и лесен за използване той повишава общата ви продуктивност.
VISI Modelling е основа на всички продукти на VISI и предоставя една здрава, стабилна и силна система за моделиране на твърди тела и повърхнини базирана на индустриалният стандарт Parasolid. В комбинация с технологията на Vero за повърхнини, анализ на модели и 2D дизайн, VISI Modelling предлага гъвкавост при конструиране, редактиране, деформиране или поправка на най-сложните 3D данни.
VISI Modelling е основа на всички продукти на VISI и предоставя една здрава, стабилна и силна система за моделиране на твърди тела и повърхнини базирана на индустриалният стандарт Parasolid. В комбинация с технологията на Vero за повърхнини, анализ на модели и 2D дизайн, VISI Modelling предлага гъвкавост при конструиране, редактиране, деформиране или поправка на най-сложните 3D данни.
VISI-Analysis осигурява набор от специални инструменти за потвърждаване и подготовка за геометрията на модела. Качеството на модела е от голямо значениепри работа с импортирани данни. Откриването на възможните проблеми в ранен стадии ще опрости работата на конструктора и ще му спести много време.
VISI-Analysis осигурява набор от специални инструменти за потвърждаване и подготовка за геометрията на модела. Качеството на модела е от голямо значениепри работа с импортирани данни. Откриването на възможните проблеми в ранен стадии ще опрости работата на конструктора и ще му спести много време.
© Copyright VISI International Technology Ltd Bulgaria. All rights reserved.