VISI Analysis

проверка на данните и валидиране на модела

  • разпознаване на промени в дизайна

  • проверка на кривина и радиуси

  • разделяне поансон/матрица

  • динамичен анализ на лица

  • делителни линии

  • делителни повърхнини

  • сценарий на делене

  • контрол на толеранса

  • дебелина на модела

VISI-Analysis осигурява набор от специални инструменти за потвърждаване и подготовка за геометрията на модела. Качеството на модела е от голямо значениепри работа с импортирани данни. Откриването на възможните проблеми в ранен стадии ще опрости работата на конструктора и ще му спести много време.

Голям избор на CAD интерфейси. VISI може да работи директно с файлове Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG,STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL и VDA. Транслаторите осигуряват на потребителите възможност за работа с данни от почти всички CAD системи. Способността за пропускане на повредени данни в процеса на импортиране дава възможност за обработване и на най-противоречивите данни. Дори и най-големите файлове могат да се обработят с лекота, а компаниите които конструират сложни инструменти могат да са сигурни, че CAD данните на клиента им ще бъдат обработени без проблем.
Истинско хибридно моделиране. VISI осигурява динамична структура, в която може да работите с твърди тела, повърхнини, 2Д/3Д геометрия, или комбинация от трите без никакви ограничения. Командите за твърдотелното моделиране са интерктивни и включват булеви операции като обединяване, изваждане, екструдиране, въртене, влачене, изпразване, пресичане и вдлъбване. Технологиите за създаване и обработване на повърхнини осигуряват различен набор от инструменти и техники за повърхнини със свободна форма. Моделирането на повърхнини включва повърхнини по елементи, по сечения, водещи и образуващи, по n-гранични елементи, по точки и затворен контур, тангентниповърхнини, повърхнини с един водещ и два образуващи кръгови елемента и др. Тези команди в комбинация с разширеното редактиране на повърхнини прави лесно използването на импортирана геометрия или конструирането на най-сложните инструмент в 3D.
Мощни инструменти на разгъване. VISI Progress може да разгъва едновременно повърхнина и твърдотелни модели с помощта на разнообразни алгоритми за разгъване. Заготовката се създава на базата на неутрален слой който се изчислява по два начина чрез избор на коефициент на офсет или чрез автоматично изчисляване по формула. Разгъването стъпка по стъпка позволява на конструктора да планира всеки етап от процеса на формоване като динамично настройва ъглите на огъване. Възможно е да обедините параметричните фичъри като ребра и изпъкналости, които да се включат или изключат, ако е необходимо в етапа на формоване. Възможността за гъвкавото редактиране позволява премахване или добавяне на допълнителни етапи като дава на потребителя пълна свобода в процеса на разгъване.С помощта на VISI може бързо да създадете скица за лента в 3D. Автоматичното подреждане на заготовките, възможността за въртенето и оптимизацията ще ви помогнат при създаването на стъпките и тяхното най ефективно разположение по лентата. Конструирането на режещи поансони по скица дава много по-добри резултати и автоматизира процеса. Многообразието от автоматични и полу-автоматични инструменти ще ви помогне при създаването на режещи поансони. Веднъж създадени може динамично да ги местите в различни стъпки на лентата с помощта на опциите за влачене и пускане. Поставянето на 3D стъпки на сгъване в лентата е безшевен процес и много лесно може да обновите лентата като по този начин ще увеличите или намалите броя на стъпките. Имате достъп до параметрите на лентата във всеки етап включително до ширината на лентата и стъпката, ако искате да направите допълнителни промени. Може да симулирате лентата в 3D във всеки етап с цел проверка на технологията и конструикцията.
Остатъчен материал и изчисляване на силата. Разположението на стъпките върху лентата позволява автоматично да се изчисли остаъка на материала ,а сравнението с изходния автоматично дава информация относно ефективното използване на материала във всеки един момент при разположение на стъпките върху лентата. В резултат лесно може да намерите оптималното решение. Налични са възможности за изчисляване на критични сили, особено важни за успешното конструирането на инструмент, които включват изчисляване на силата на срязване, силата на огъване и сила на рязане на ленти. Вички те се изчисляват върху 3D модели и свойствата на материала. Тези сили могат да се изчислят глобално за целия инструмент или локално за определена стъпка.
Конструиране на инструмента. Специализирана функционалност позволява на конструктора бързо да създаде твърдотелен модел на инструмента чрез използване на шаблон за нужните плочи заедно с необходимите втулки и колонки. Достъпът до параметрите на всяка отделна плоча позволява бърза и ефикасна модификация на схемата. Обикновено сглобката на инструмента включва всички важни данни необходими за правилното функциониране на инструмента, като включва ход на лентата, ход на пресоване, височина на поансона и информация за хода на инструмента. Всяка сглобка може да бъде запазена като шаблон на инструмент или шаблона може да се избере от списък със стандартни инструменти. След това шаблонът може да се приложи към друга схема на лента и инструмента автоматично ще се оразмери спрямо размерите на новата лента. Информацията за детайла също ще се види в сглобката на инструмента.
Управление на нестандартни поансони. Напълно автоматизираният метод за създаване на нестандартни поансони за рязане, огъване и изтегляне позволява лесно и бързо конструиране. Автоматичното изтегляне на поансона позволява правилно конструиране на всички хлабини във всяка от плоча в сглобката на инструмента. Параметрите на хлабината свързани с всеки вид плоча може ефективно да се управляват с помощта на шаблони, които да се прикачат към всеки поансон по всяко време. Параметричното създаване на пети на поансони, стволове за поддържане, и държачи на поансони помагат за бързото конструиране и производство на нестандартни форми на поансони.
Данни за инструмента. Пълният списък с подробни 2D чертежи може да се генерира направо от сглобката на твърдото тяло. Това включва напълно редактируеми 2D изгледи и сеченията, автоматично оразмеряване на плочите и типа на отвора. Процеса за създаване на спесификации е автоматизиран. Отделно, могат да се създадат работни чертежи за всеки елемент от сглобката и да ги видите като комбинация от 3D и 2D чертежи. Всеки елемент от стандартен каталог може също да има правилно подробно описание в изгледа на сечението. Промяна в твърдотелния модел ще доведе до промяна в 2D изгледа заедно с оразмеряване на всички елементи. Таблицата със списъка с детайли и съответните референтни позиции могат да се добавят към чертежа с помощта на специалните инструменти за управление.
Производствени модули. Поради интегрираната визия на VISI, производството на отделни плочи може да се осъществи чрез разпознаване на фичъри. Фичърите за пробиване на отвори и дйобове автоматично избират правилните цикли на пробиване и 2D операции на фрезоване. За по-сложни форми VISI Machining може да се използва за генериране на високо скорости стандартни 3 - 5 осни траектории на инструмента. Сложните твърдотелни модели на поансони и матрици много лесно могат да се произведат на база пълната интеграция с модула VISI Peps WIRE. Единната среда за конструиране и технологична подготовка на производството чрез подготовка на NC програми за машинни центри 2-5 оси и Нишкови ерозийни машини 2-4 оси ви гарантира съвместимост на данните и гладък работен процес.