VISI BLANK

АВТОМАТИЧНО РАЗГЪВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ 3D ФОРМИ

  • Лесен и интуитивен

  • Графичен анализ

  • База от данни за материалите

  • Сбиване на материала

  • Изтъняване на материала

  • HTML доклад

  • Високо ниво на точност

  • Експортиране на повърхнини при разработване на заготовка

VISI Blank е интегрирано решение за разгъване на 2D заготовка от сложни 3D модели. Това е особено важно при създаване на заготовки от листов метал, стъпкови щанци, инструменти на пресформи и ударни инструменти за индустрията. Преимуществата на VISI Blank са лесно интегриране с признатия софтуер VISI Modelling, който използва стандартен Parasolid в комбинация със свойствата за моделиране на повърхнини на Vero и технология за чертане в 2D.

Интуитивен софтуер, който е лесен при разработване. Лесният за ползване интерфейс позволява на потребителя бързо и лесно създаване на заготовка от сложни геометрични модели, представя резултатите графично и помага за оптималното осъществяване на производствения процес. Обширната база от данни дава възможност за виртуално анализиране на материалите.
Графично представяне. Резултатите са представени ясно и точно на графичния интерфейс, който може да ги изкара и във формата на доклад. Графичният анализ включва цветно изобразяване на материала и областите с допустимото отклонение за ”изтъняване” и “набръчква”, както и точно определяне на възможните проблеми преди физическия дизайн на шанците. С помощта на графичното мащабиране софтуерът ще открие местата, където материала е в обсега или извън обсега на толеранса.
Разгъване на заготовка. Виртуално всяка 3D форма може да се разгъне до плоска заготовка с цел оптимално използване на количеството материал и намаляване на допълнителните и финишни операции при производство. Тази форма може да се създаде за няколко минути с точност до 1% от крайния детайл. Ръчният или традиционният метод на CAD отнема много време за изчисление и е много неточен.
Фрезоване на турбинна бъркалка. VISI осигурява всички необходими инструменти за успешното фрезоване на турбинни бъркалки по 5 оси. Високото качество на повърхнината, ограниченото място и ъгловото движение на оста на завъртане правят този вид фрезоване на турбини една от най-сложните задачи за фрезоване по 5 оси. VISI създава всяка траектория на инструмента с равно разпределение на координатите. Изпращането на лесен и ефективен код от ЦПУ-машината към металорежещата машина ще доведе до намаляване на вибрациите и по-малко влияние на геометрията с тънки ребра. Финишното фрезоване е много важно изискване при фрезоването на турбинни бъркалки, a всички недостатъци по повърхнината могат да се премахнат чрез използването на плавни движения.
Позиционно фрезоване. Позиционното (3+2) фрезоване позволява на траектории в 2D и 3D да се използват под определен ъгъл. Основното предимство е намаляване на многото настройки. Способността да ориентирате главата в правилната посока автоматично ще намали времето на рязане и необходимостта от множество фикстури. Подобно на 5 осите, позиционното фрезоване позволява фрезоване с подрязване и използване на по-къси фрезери за по-голяма твърдост и подобрена финишна повърхност.
Подрязване. 5 осното подрязване намира своето приложение в автомобилната и термоформоваща индустрия за фрезоване с прорязване и подрязване на граници. При този вид стратегия позицията на инструмента се изчислява спрямо посоката на лицето като се следва водещата крива. За допълнителен контрол синхронизиращите криви могат да се използват за контрол на движението на инструмента в локалните области. Стратегията позволява промените на посоката да са най-крайни, което означава, че разпознаването на колизия и симулирането на инструмента са от особена важност.
Контрол при колизия. Най-малкото движение на фрезера може да повлияе върху големите движения по всички оси на 5 осната машина, тъй като всяко движение се увеличава чрез инструмента, държача и шпиндела. В случай на колизия VISI осигурява множество методи за избягването и като използва плавни движения по оста. Стратегиите за предотвратяване на колизия включват отдръпване на фрезера по оста на инструмента, накланяне на инструмента от държача, издърпване на инструмента от работния детайл в дадена посока. Освен това чрез използването на автоматично избягване на колизия може да ограничите оста на завъртане спрямо определените от потребителя ограничения на оста по пътя на шпиндела.
Конфигуриране на пост процесори и настройки. Голямата библиотека от пост процесори може да се използва при повечето металорежещи машини. Още повече, че всички пост процесори могат напълно да бъдат конфигурирани спрямо нуждите на машината. Затворените цикли на пробиване и разстъргване, планирането на под рутинните и режещи операции могат да се настроят заедно с 3+2 и пълния 5 осен код на ЦПУ машината използвани при производството. Направените по поръчка пост процесори могат да се използват при сложни металорежещи машини. Страниците с настройките автоматично ще се генерират заедно с информацията за позицията на точката, времето за циклите, инструментите, условията на рязане и др. Съдържанието и плана на страницата с настройки може да се пригоди така, че да задоволи нуждите на всеки потребител и резултата да се изведе в HTML или XLS формат.
Кинетична симулация. Потвърждаването на траекторията на инструмента може да се приложи с помощта на реалните размери на машината и границите с кинетичната симулация като включва показване на движението на всички линейни и завъртащи оси. Инструмента на рязане, държачите, закрепващите приспособления и фикстури могат да се променят при пускане на кинематичната симулация. Всички допири на инструмента със заготовката, инструмента или друга част от машината автоматично ще се осветят. Имаме и обширен списък с тестове на 3, 4 и 5 оси. Инженерите на Vero са на ваше разположение да ви помогнат при настройване на всяка машина направена по поръчка.