Вижте по-голяма карта
За контакти с нас
ВИЗИ Интернейшинъл Техноложи OOД
9700 гр. Шумен
ул. Сан Стефано 5

За кореспонденция :
9701 гр. Шумен
П.К. 1001
Tелефон : +359 54 832 168
Факс : +359 54 832198
visi@visi-bg.com

 
 
VISI International Technology Ltd.
Bulgaria
9700 Shumen
5 San Stefano Str.

For corespondent :
9701 Shumen
P.BOX. 1001
Tel: +359 54 832168
Fax: +359 54 832198
visi@visi-bg.com