VISI Electrode

бързо, лесно, ефективно

  • Динамично извличане на повърхнини

  • Линейно и тангенттно изтегляне

  • Проверка за колизии на държачи електрод

  • Анимация на движения

  • Експорт в неутрални формати

  • Рапорт за електроди и държачи

  • Документация

  • Директна връзка с VISI Machining

VISI Electrode е модул за автоматично създаване и управление на електроди и техните държачи използвани при производство на сложни и трудни за фрезоване фичъри на шприц и пресформи.
Подробният дизайн на държача, симулирането и проверката за колизия ви гарантират правилна работа на електрода още от първият път. Високо ефективен и лесен за използване той повишава общата ви продуктивност.
Дори най-опитния дизайнер на електроди ще се възползва пълноценно от комбинацията за автоматизирано и контролирано ръчно взаимодействие с потребителя, предоставено от VISI Electrode. Комбинираната технология и наличните библиотеки с държачи осигурява качествена промяна в производителността.

Извличане областа за ерозиране. След като определите областите, които трябва да се обработят чрез ерозиране, модула ви дава възможност за бърз и лесен начин за достигане до правилната геометрия на електрода. Чрез 2D граница или избор на лица от модела лесно се извличат и най сложните области. VISI Electrode е инструмент, който цени опита на конструкторите, той комбинира автоматизация със способност за ръчно конструиране на геометрията и я прилага към електрода. Тази комбинирана технология дава на потребителя свободата да редактира дизайна и гарантира, че винаги ще може да завърши изцяло конструирането.
Създаване на електроди. Интуитивен интерфейс напътства потребителя по време на създаването работната зона на електрода. Съществуват различни опции за добавяне на височина чрез удължаване по вертикала или по тангента. За отворените електроди са налични множество посоки на изтегляне по страните. Във всеки момент от създаването на електрода може да използвате динамична анимация и проверка за колизия.
Заготовка, база и материал. Базата и материала се добавят интерактивно към електрода. За тази цел може да използвате името на електрода, материала, типа на операцията за ерозиране, особени белези, скосяването на ръбовете, позицията и завъртането. Всяка добавена информация автоматично се предава на електрода във формата на доклад във формат HTML.
Създаване на държач. Държачите могат да се конструират ръчно като към тях се приложи ширина, дълбочина или височина или ги изберете направо от наличната библиотека. Когато имате ограничен достъп до електрода чрез околните повърхнини, държача може да бъде офсетиран от центъра на електрода, за да осигури достатъчно хлабина за работата на EDM машината. Динамичната анимация и проверката за колизия ви гарантират, че геометрията на детайла няма да се наруши.
Управление на електрода. EDM мениджъра осигурява на оператора инструмент за управление и контрол на обработката на детайла, електрода, множество позиции на електрода, вертикална, хоризонтална и ъглова симулация, проверка за колизия, доклад в HTML и резултат в EPX. За да има съвместимост с други CAD/CAM системи всеки електрод може автоматично да се експортира съобразно правилната работна равнина като се използва неутрален формат на данни, например IGES, STEP или STL.
Анимация на електрода и проверка за колизия. За да гарантираме, че електрода и държача са правилно ориентирани, електрода графично се представя спрямо осите му на работа. Автоматичната проверка ще тества намесата между електрода и околните повърхнини. Всяка колизия ще се освети на екрана и електрода ще се премести в контактната точка.
Създаване на отправно начало и производство с електроди. Щом веднъж конструирате електрода той може директно да се фрезова (без излишно прехвърляне на данни) с помощта на VISI Machining. Отправното начало за фрезоване и позициониране на електрода в EDM машината се създава автоматично, за да осигури цялостност на производствения процес.
Шаблонни операции. Шаблоните на фрезоване съдържат инструментите, операциите за пътя на инструмента, подаването, скоростта, дълбочината на разреза и др., и могат да се запазят за повторно използване на подобно електродно семейство. Прилагането им към нов електрод автоматично ще създаде нов набор от траектории като използва същите настройки, намалява времето на програмиране и използва стандарти, които вече са утвърдени. Това решение както и специализираните стратегии за обработка на електроди дават ефективност при подготовката на производствения процес и изработването на електроди.