• Автоматично открива колизии

 • Симулира премахване на материала

 • Контрол върху всички ходовете на машината

 • Сравняване на модела с резултата

 • Оптимизация на G-кода

 • Изчисляване на времето

 • Автоматичен рапорт

ПРЕЦИЗНА И РЕАЛИСТИЧНА 3D СИМУЛАЦИЯ.
Eureka е реалистичен мултифункционален симулатор за симулиране всички процеси протичащи при работа на Машинни центри до 5 оси, Многоосни Струго-фрезови машини, и Роботи които работят на база ISO програми, създадени с CAM система или писани ръчно. Системата автоматично открива колизии, симулира реалистично премахването на материала, Дава пълен контрол върху ходовете на машината. Извършва симулация на G-код - написан ръчно или създаден с CAM система. Отработва стандартни и специални цикли, променливи & релации, Макро функции. Дава възможност за Дебъгване и Редактиране.

ИНТЕГРИРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Системата симулира реалистично смяна на инструменти и движение на всички работни оси на машините. Следи много надеждно за възможни колизии в симулирания процес. Засечена колизия може да бъде отстранена чрез интерактивно редактиране на реда от NC програмата който предизвиква колизията. Корекцията се проверява веднага.
 • Смяна инструмента
 • Смяна на палета
 • Отваряне /затваряне на врата
 • Местене на компоненти
 • Изчисляване на времето
 • Автоматичен рапорт
 • Експорт в STL на обработен детайл
 • Сравняване на модела с резултата
 • Оптимизация на G-кода

ТИПОВЕ МАШИНИ.
Eureka поддържа работата на различни CNC системи в комбинация с множество типове машини като:
 • Многошпинделни машини
 • Машини с множество глави
 • Многоосни машини
 • Синхронизирани многопоточни системи
 • Палети с детайл(и)
 • Стругове
 • Машинни центри
 • Роботи

ИНТЕРФЕЙС.
Eureka предлага лесен за използване потребителски интерфейс илесняващ дефиниране на машини, дефиниране на инструменти и държачи, сравняване модела с резултата от симулацията и измерване, осигурява API интерфейс за персонализиране.

Директна връзка между Вашата CAM система и Eureka каквато има сега с: VISI, Pro Manufacturing, АLFACAM, TEBIS, DELCAM, WINTOOL, Go2CAM, RTM, MAIKA, EDGECAM и др.


ПРЕДИМСТВА.
Пазите скъпи и важни за производството машини от удари, предизвикани от грешки в NC програмите. Намалява времето за настройки и проверки на нови програми на машината. Намалява бракувани детайли, получени при настройка на програми и корекции върху самата машина. Пести машинно време, повишава ефективността при подготовка на програмите и дава висока степен на сигурност в процеса на работа на машините.