HxGN Machine Trainer

Индустриален контекст Производителите непрекъснато трябва да обучават оператори/програмисти за CNC машини/координатни измервателни машини (CMM) поради следните предизвикателства:
 • Недостиг на опитни/квалифицирани оператори/програмисти
 • По-високо текучество на работната сила

При въвеждането на нови оператори/програмисти за машини с ЦПУ/CMM, свързаните с това предизвикателства са следните:
 • Скъпите CNC машини/CMM, използвани за действително производство/инспекция, са изложени на риск по време на обучението
 • Производството/инспекцията се забавя в случай на повреда на CNC машина/CMM поради сблъсък поради човешка грешка по време на работа със същата, което може да повлияе на датата на доставка до крайния клиент
 • По-високи разходи за лошо качество поради отхвърляне/преработка поради човешка грешка, което води до намален марж на печалба
 • Допълнителни оперативни разходи, дължащи се на инвестиции в запаси от суровини, инструменти, приспособления и т.н., необходими за целите на обучението
 • Оценка на представянето/разбирането на оператора/програмиста по време на процеса на обучение като част от измерването на ефективността на обучението


HxGN Machine Trainer - иновативно решение на Hexagon За да отговори на гореспоменатите предизвикателства, Hexagon разработи HxGN Machine Trainer - иновативно решение, свързващо реалния свят и дигиталния свят, за обучение на оператори/програмисти за CNC / СММ машини по ефективен, рентабилен и безопасен начин. Това е интегрирано оборудване за преподаване и практическо обучение, проверка на програмата, симулация на безопасност за CNC / СММ машини.

Машини:

Практическо обучение за 3-5 осни фрезови и Струго-фрезови машини HxGN Machine Trainer е проектиран да създава реалистични сценарии за подготовка на машини и да се използва като професионално оборудване за обучение. HxGN Machine Trainer осигурява взаимозаменяемо CNC управление за покриване на различни видове CNC управления на различни производители.

HxGN Machine Trainer включва NCSIMUL – софтуер за CNC симулация на Hexagon, със симулатори за оперативен контрол на HEIDENHAIN, SIEMENS и FANUC, два физически CNC панела, голям промишлен дисплей, сензорен екран, ръчно колело използвано в практиката при настройване на машината, светлина индикация за състоянието на машината, програмируем логически контролер и механизъм за симулация на машинен инструмент.

Виртуалният обучител на CNC машини идва със софтуер NCSIMUL, свързан и управляван от CNC панела, за да научите как да управлявате виртуално CNC, преди да преминете към реално.Този подход значително намалява разходите, времето за обучение, забавянето в работата на реалната CNC машина, докато симулира и оптимизира програмите за обработка.


За координатни измервателни машини (CMM): HxGN Machine Trainer също интегрира функционалности за симулация на работата със три координатни измервателни машини (CMM).Чрез софтуера I++ Simulator, HxGN Machine Trainer хоства богат избор от дигитални близнаци на CMM с различни размери и марки, за да симулира техния механичен дизайн и работата с тях.

За да наблюдавате текущия ход на рутинно измерване, включително рисковете от сблъсък, е необходимо да можете да визуализирате CMM, неговата глава, сондата, устройството за смяна на сондата, частта и системата за закрепване.По този начин нашият софтуер ще направи възможно симулирането на цялата екосистема, свързана с измерването.

I ++ Simulator, подобно на истински CMM, ще получава инструкции за работа от 3D метрологичен софтуер, като PCDMIS или QUINDOS. Чрез комуникационния си протокол, съобразен със стандарта I++DME, I++ Simulator може да си сътрудничи и с други решения, налични на пазара.

Следователно софтуерът I++ Simulator ще направи възможно симулирането на съществуващи рутинни измервания и по този начин ще улесни разработването на нови програми, в режим на обучение или офлайн режим с CAD модела. Не изисква специално ноу-хау, реалността се слива с виртуалното и вие се чувствате сякаш контролирате истинския CMM.

В допълнение към HxGN Machine Trainer, нашето предложение може да включва набор от офлайн лицензи за PCDMIS или QUINDOS за инсталиране на работни станции и по този начин да предостави по-пълно образователно решение.


Ключови предимства:
 • Едно готово за използване устройство за симулиране на множество машини
  • 3-осна до 5-осна фреза
  • Струго фрезови обработващ център
  • Три цифрови контролера (HEIDENHAIN, SIEMENS и FANUC)
  • Триизмерна метрологична единица (достъпна за различни видове CMM)
  • Готови за индустрия на бъдещето (включени DNC и мониторинг)
 • Автономно обучение
  • Няма риск от счупване/повреда на CNC / CMM машинa, инструменти и сонди
 • Умерена инвестиция
  • Предлага се на малка част от цената на истинска машина с ЦПУ
  • Без оперативни разходи (напр. не са необходими запаси от суровини, инструменти и т.н.)
 • Иновативен и атрактивен образователен инструмент
  • Реалистично работно изживяване с различни видове звуци (напр. метални стърготини, охлаждаща течност, сблъсък и др.)
  • Записване на сесиите, проведени от стажанта за преглед/оценка
  • Индустриално средство за обучение за нови машинни оператори и инструмент за сътрудничество между методи/отдел за програмиране и машинен оператор в цеха