VISI Modelling

Истинското хибридно моделиране

  • Хибридно моделиране

  • Директно редактиране

  • Единна среда геометрия, тела, повърхнини и триънголирани модели

  • Гъвкаво и мощно повърхнинно моделиране

  • Редактиране чрез деформиране

  • Мощни функции за преливане

  • Лесен за употреба

  • Интегрирано създаване на документация и спесификации

  • Фотореалистично представяне на обектите

VISI Modelling е основа на всички продукти на VISI и предоставя една здрава, стабилна и силна система за моделиране на твърди тела и повърхнини базирана на индустриалният стандарт Parasolid. В комбинация с технологията на Vero за повърхнини, анализ на модели и 2D дизайн, VISI Modelling предлага гъвкавост при конструиране, редактиране, деформиране или поправка на най-сложните 3D данни.
Работа с модела в една и съща продуктова среда по време на целия проект, от дизайн до производство, гарантира стабилност на данни, процеси и висока производителност.

Голям избор на CAD интерфейси. VISI може да работи директно с файлове Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG,STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL и VDA. Транслаторите осигуряват на потребителите възможност за работа с данни от почти всички CAD системи. Способността за пропускане на повредени данни в процеса на импортиране дава възможност за обработване и на най-противоречивите данни. Дори и най-големите файлове могат да се обработят с лекота, а компаниите които конструират сложни инструменти могат да са сигурни, че CAD данните на клиента им ще бъдат обработени без проблем.
Истинско хибридно моделиране. VISI осигурява динамична структура, в която може да работите с твърди тела, повърхнини, 2Д/3Д геометрия или комбинация от трите без никакви ограничения. Командите за твърдотелно моделиране са интерктивни и включват булеви операции като обединяване, изваждане, пресичане. Допълват ги екструдиране, въртене, влачене, изпразване, пресичане и вдлъбване. Технологиите за създаване и обработване на повърхнини осигуряват различен набор от инструменти и техники за повърхнини със свободна форма. Моделирането на повърхнини включва повърхнини по елементи по сечения, водещи и образуващи, по n-гранични елементи, по точки и затворен контур, тангентни повърхнини, повърхнини с един водещ и два образуващи кръгови елемента и др. Тези команди в комбинация с разширеното редактиране на повърхнини прави лесно използването на импортирана геометрия или конструирането на най-сложните модели и инструмент в 3D.
Поправяне и редактиране на повърхнини. Малките хлабини между повърхностите в импортирани модели могат автоматично да бъдат елиминирани,избягвайки продължителния процес на препострояване и създаване на твърде малки части от повърхността. Там, където повърхностите са лоши, или липсват, VISI автоматично ги разпознава и създава криви, маркирайки тези участъци. Това улеснява препострояването на нови лица чрез използване на изчерпателния арсенал от команди за повърхнини. За да сте сигурни, че новите повърхнини и лица са в рамките на толеранса, можете да сравните новите със старите за мин./макс. разстояние и отклонение на кривината. Затварянето на повърхнинен модел до твърдо тяло елиминира възникващи в последствие проблеми при конструирането и незабавно прави достъпна ползата за потребителя да ползва солид модел. Способността за безшевно свързване между технология на твърдо тяло и повърхнина, дава на потребителя неограничена свобода при работа с трудни CAD данни.
Автоматични повърхнини. Наличен е специален способ за създаване на няколко вида повърхнини чрез просто заграждане на 2D /3D геометрия. В този случай VISI анализира геометрията и създава повърхнина като прилага възможната повърхнинна техника. Когато е възможно построяване на няколко вида, потребителя може да избере предпочитания вид повърхнина. Комбинират се седем вида повърхнинни техники. Предимството е просто избиране на геометрията, не се налага потребителя да мисли върху повърхнинната техника, а може да се концентрира върху дизайна. Общия брой повърхнинни техники надхвърля 30.
Редактиране чрез деформиране на геометрия. Данните за твърдо тяло, повърхнина, 2/3 D геометрия и мрежа могат лесно да се адаптират като се използват множество интерактивно управлявани инструменти за деформации, като разтягане, усукване, огъване деформиране. Тези инструменти са идеални за целия обхват повърхнинни и твърдотелни модели. Така с просто една команда постигаш мигновенен резултат допълнителни сложни моделиращи операции.
Мощни функции за преливане. Постоянен радиус, променлив радиус, диск, хиперболични и елиптични бленди могат да бъдат конструирани директно върху модела на твърдо тяло. Блендите автоматично се мултиплицират по тангентни ръбове. Налични са и функции за създаване на бленди между две или три лица / повърнини. Налични са команди за директно редактиране върху модела на бленди с постоянен радиус и фаски по модели независимо дали са създадени във VISI или са импортирани.
Пълен обхват 3D криви. За създавнето на 3D криви са налични разнообразни методи. Директно, като делителна линия, изопараметрични, пресечени, спираловидни, елипсовидни, винтообразни, хиперболични и други криви. Възможностите да се сливат, тангентират и преобразуват до периодични заедно с параметричното управление на техните характеристики дава възможност да се достига до гладки и добре свързани модели с високо качество.
Лекота при употреба. Прости команди от меню и икони, чувствителна към контекста он-лайн помощ улесняват и ускоряват използването на VISI. Динамичнто въртене, увеличаване и панорамен изглед заедно с програмируеми функционални бутони на мишка ускоряват работата със софтуера. Неограничени Undo / Redo позволяват на дизайнера да се придвижва напред и назад в процеса на работа по дизайна. Работа със слоеве, цветни палитри и стилове на геометричните елементи улесняват комплексния дизайн. Цялата информация се съхранява в един файл с лесен достъп и лесни за управление данни. Свръхбързият рендеринг, работа с текстури и изглед в переспектива улесняват визуализацията на CAD обектите.
Автоматично създаване на 2D изглед. Пълен комплект от подробни 2D чертежи може да бъде генериран директно от 3D модел. Това включва изцяло редактируеми 2D и изометрични изгледи, линейни и начупени сечения. Ръчно и автоматично оразмеряване. Детайлни чертежи могат да бъдат създадени за всеки компонент на сглобката. Който и да е стандартен компонент от каталог разполага с точно и подробно представяне в изгледа на съответния сектор. Промяна в 3D модела ще доведе до модификация в 2D изгледа заедно с всички приложени напълно асоциативни оразмерявания. Създаването на спесификация и извеждането на балони с позиции е интегрирано. VISI Modeling е доказано решение измежду CAD продуктите базирани на директо моделиране и редактиране.