Възможности за моделиране

VISI 2022.0 включва промени, предназначени да опростят използването на софтуера, както и премахване на необходимостта от допълнителни кликвания. Осигурява цялостно намаляване на времето, като същевременно подобряват производителността. Добавени са допълнителни инструменти за проверка и дизайн, за да подобри възможностите за моделиране. Оптимизирането на работния процес на намалява времето при изпълнение на задачи за моделиране.

Транслатори

И в тази версия продължава дългогодишната традиция на VISI да предоставя поддръжка на актуализирани формати, непрекъснати подобрения и поправки за повишаване стабилността и производителността при 3D моделиране и оперативната съвместимост. Компонентът, който осигурява подходящите „конвертори“ за различните CAD формати, непрекъснато се подобрява.

Добавени са допълнителни файлови формати, за да се разшири синергията с MI и да се отворят нови пазарни възможности. Както обикновено актуализирахме всички транслатори, за да гарантираме възможно най-високото ниво на съвместимост с други системи:
 • ACIS Reader/Writer library support for 2021 1.0
 • Parasolid Reader/Writer library upgrade to 33.0.247
 • CATIA V5 Reader support for CATIA V5-6 R2021
 • CATIA V6 3D Experience support for R2021x
 • Inventor 3D Reader support for 2021
 • JTOpen Reader/Writer with the Alternative library
 • JTOpen Reader support up to version 10.5, with the Alternative library
 • NX Unigraphics Reader support for latest 1926 Series up to 1946
 • NX Unigraphics Writer for PRT files
 • PC-DMIS Reader support for CAD files
 • Pro/E - Creo Parametric Reader support for Creo 7.0
 • Revit Reader support for RVT and RFA files
 • Solid Edge Reader support for 2021, with the Alternative library
 • SolidWorks Reader support for 2021
 • SolidWorks Direct Reader support for 2021 SP1 files
 • STEP 3D Read/Write support for AP242 E2, with the Alternative library

Модулът Reverse Engineering

Новите възможности и подобренията в тази версия са предназначени да опростят използването на софтуера. Да намалят необходимостта от допълнителни кликвания и като цяло да подобрят производителността. Това позволява VISI Reverse да се открои и да предложи мощни инструменти за бързо създаване на валиден модел, предлагайки значително намаляване на времето и усилията. Високото функционално ниво на модула предлага разширени технологични възможности и синергии в рамките на Hexagon в полза на клиентите.

Модулът Mold Design

Тази версия предоставя стабилна среда без грешки, която подобрява производствената ефективност. В допълнение са предложени повече предимства чрез разширените възможности, включени в технологията, идваща от FLOW модулите на VISI, като валидиране на охлаждането и потока на пълнене.

Модулът Flow Simulation

Внедряването на ново решение за изчисляване фазата на пълнене дава значителни ползи за цялия процес на симилация. Определя се не само по-добър модел на потока, но също така се подобрява изчислението за ориентацията на влакната. Тези подобрения позволяват по-добра и по-надеждна симулация на детайли. Най-кратко време за изчисление и по-малко изпитания. Повишаване точността при изчисляване деформацията на детайлите.

Модулът Progressive Die Design

VISI Progress e решение открай до край за проектиране на стъпкови и блок щанци. Основната точка в разработката на VISI 2022.0, беше за да се опрости използването на софтуера и да се намали времето за пускане на пазара и на най сложните инструменти за детаили от ламарина. Дa се подобри производителността. Работният процес е променен и съществено подобрен. С нови функции за разгъване на сложни детайли, без да е необходимо извличане на повърхнинни модели.

Milling

VISI 2022.0 предлага на нашите клиенти най-добрата в класа технология, налична в Hexagon Group. Чрез непрекъснато подобряване на възможности и производителност. В това издание фокусът е върху опростяване на работата с инструментите и подобряване скоростта на изчисление. Добавени са нови възможности за управление на модела влияещи на качеството при фрезоване на сложни форми.

Библиотеката Standard elements library

За подобряване и опростяване на създаването на сглобяеми форми VISI 2022.0 предлага уникално решение, интегрирано в същата среда, което позволява на клиента да избере нашата известна библиотека със стандартни елементи, както и разширено базирано на облак решение, предлагано чрез сътрудничество с нашия партньор CADENAS. Това представлява първата истинска възможност за VISI да предложи облачна услуга на нашите клиенти, която забележимо ще осигури голяма помощ по време на дизайна на сглобяване на Mould / Progres Тази услуга е включена в модула VISI без допълнителни разходи.
Добавени са нови каталози и са допълнени съществуващите.