VISI 2023.1

Във VISI 2023.1 са направени много подобрения. Големите нови подобрения са свързани със следните функционалности :
 • User interface
 • Modelling
 • Translators
 • Analysis
 • Electrode
 • Plotview
 • Reverse engineering
 • Mold design
 • Plastic injection molding flow simulation
 • Progressive die design
 • Machine programming
 • NC Machine programming
 • Standard elements
 • Wire

User interface

Менютата на Потребителския интерфейс и техните ленти с инструменти бяха реорганизирани по отношение на имена и команди и бяха настроени два режима за филтриране на менюта и ленти с инструменти:

Стандартен с опростен списък от команди и икони и Разширен за достъп до пълната функционалност на VISI. Командната лента с инструменти вече може да бъде дефинирана като плаваща, закачена или скрита, а сгъваемите рамки се използват в повечето командни диалози, което прави интерфейса изключително удобен за потребителя.

Modelling

Бяха внедрени иновации в моделирането, за да се оптимизира работният процес и да се намали времето за изпълнение на задачите за моделиране. Новите функции за чертане добавят смесване с крива, отместени елементи, затворен профил и текст/векторен текст. Функциите за моделиране включват шаблони за транслиране на отворени джобове, граници на скосяване, офсетни твърди, екструдирани и стандартни форми. За отбелязване е опцията за смесване и редактиране на постоянен радиус, която е особено полезна при премахване на сложна верига от ръбове, пресичащи други вериги.

Бяха направени и различни подобрения на други функции, като например командата Thicken Surface, управлението дебелината при създаване на тела от повърхности, Autoconstrained Surface, където вече е възможно да се създаде кръпка върху неподрязани криви и ръбове, командата Extend surface, която позволява повърхности, които трябва да бъдат ograniqeni, като използвате режима „По ръбове“ или работите върху твърди тела с Fillet surface.

Translators

Тази версия продължава дългата традиция на VISI да предлага актуална поддръжка за различните налични формати на Транслатора и непрекъснати подобрения и корекции за допълнително подобряване на устойчивостта и производителността на 3D моделирането и оперативната съвместимост с други CAD системи.

Analysis

Командите Compare, Draft, Curvature и Split въвеждат много нови модерни и динамични функции за анализ. Нова динамична команда за височина определя височината на Z-нивото на детайлите. Командите за Делителна на линия и Делителна повърхнина за разделяне на формообразуващи модели са подобрени, за да включват по-динамично взаимодействие по време на процеса на разделяне, заедно с автоматично екструдиране на повърхността и плъзгачи.

Electrode

Командата Electrode беше преобразувана в стандартен потребителски интерфейс и визуализация, което я прави по-функционална. Дефиницията на запаса включва опции като „Цветни контактни повърхности“ и „Маркиране на ръбове“. Забележителни подобрения също се отнасят до управлението на произхода на електродите, а EDM мениджърът също беше подобрен при отчитане и създаване на огледални копия.

Plotview

Новите подобрения на Plotview включват използването на функционалност за плъзгане и пускане от мениджъра на страници за преместване на страници в дървото, като същевременно позволява персонализирано сортиране, множествен избор на страници, „Формат на име на страница“ и нова опция „Информация за част от страницата“.

Reverse engineering

Подобренията в Reverse включват филтриране по точки, прилагане на команди за редактиране на мрежа и подобрение на решението за повърхност с едно щракване, което вече може да изчислява решетка, ръководена от характерните линии, открити в меша, за да отразява точно формата на частта.

Mould design

Функционалностите за анализ на Mould, достъпни чрез командите за дефиниране на част и валидиране процеса на запълване, са значително подобрени. Функцията за етикетиране на изхвъргачи е подобрена чрез добавяне на някои опции, които позволяват на потребителите да дефинират по-добре и редактират етикета за всеки изхвъргач. Командата Wire point също е подобрена с възможността за премахване на точки за нишката чрез прост избор на прозорец, запазването им като свързани елементи и много повече.

Plastic injection mould flow simulation

Flow представя внедряването на ново решение за фазата на пълнене, което осигурява значителни подобрения на производителността и по-добър анализ за движението на фронта на стопилката с по-висока точност за ориентация на влакната. Модулът Thermal също е подобрен чрез матрични изчисления, които са подобрени чрез реорганизиране на писането на различните файлове, генерирани от анализа.

Progressive die design

В Progress продължава консолидирането на съществуващите функционалности и подобреното качество на резултата и скоростта на изчисление, за да се намали времето за пускане на пазара. За разгъване на части, например, всички функции вече работят върху твърди тела и повърхности; потребителите могат да изучават модели, обработени с анализ на дефиницията на части, и тези, в които „обвивката“ е извлечена и правилните свойства са дефинирани.

Анализът на дефиницията на част е подобрен чрез добавяне функционалността за разпознаване. Нов алгоритъм автоматично изчислява неутралния слой и получава най-точното изчисление на разгъване за дефиниране на част и разгъването по стъпки. Функцията за разгъване на частична фаланга е преработена и подобрена, за да подобри качеството на резултатите и да премахне някои ограничения. Дефинирането на част вече позволява на потребителите да извличат „кожата“ на модела и да използват функцията за разгъване на фаланга, като просто превключват от избор на лице към избор на ръб и избират референтния ръб на нелинейното смесване. Най-важното е, че нова опция за преобразуване на лица може да се комбинира с всички методи за свързване и типове мрежи, което позволява изборът на лица да бъде запазен като оригиналната форма.

Standard Elements

Стандартните елементи за каталози са актуализирани според изискванията на пазара чрез добавяне на нови артикули.

NC Machine Programming

Машинната обработка предлага на нашите клиенти най-добрата в класа си технология в рамките на подразделението Manufacturing Intelligence на Hexagon, като непрекъснато подобрява нашите възможности и производителност. Прозорецът за добавяне на операция е усъвършенстван, за да улесни избирането на наличните стратегии и да намали списъка с папки. Пътеките на инструментите са групирани в стандартни, експертни и заменени групи. „Референтното име“, сега разширено от CAD „Атрибут за промяна“, е достъпно за всички следващи CAM геометрии (CAM Profiles, Piece, Stock, Obstacle) като решаваща стъпка за предимствата към автоматизацията.

Управлението 3 to 5 автоматично свързва всяка 3-осна входна траектория на инструмента, за да защити всички връзки. И накрая, новата команда Send to CAM замества и разширява командата "Run Machining Strategist". Възможно е да изпратите геометрията към Machining Strategist, WORKNC и ESPRIT.

Wire

Новите функции и подобрения на Wire включват нова опция за генериране на триъгълна приставка за механично отстраняване на отпадъците, без да ги режете, и значителни подобрения в управлението на мнжество части.