VISI Viewer

бързо , лесно, ефективно

 • Разглеждане на CAD, CAM, Flow файлове от VISI
 • Пълен набор интерфейси за файлове от други CAD системи
 • Полезен за всички отдели в една компания
 • Кратко обучение
 • Лесен за използване

С помощта на VISI Viewer, конструкциите на VISI могат да бъдат предоставени на разположение във всички отдели на компания за използване и проверка.
Налични са всички основни функции като различни графични изображения, обширни функции за измерване и анализ, опции за документация.

Графично представяне В допълнение към неограниченото мащабиране, завъртане и панорамиране са налични и други опции за графичен дисплей:
 • Засенчване и прозрачно засенчване
 • Динамични рязане през възли
 • Показване и скриване на компоненти на сборка
 • Прикрепване на отблясъци с висок гланц и повърхностни структури, включително създаване на екранни снимки
 • Създаване на работни равнини (координатна система) за подравняване на части.
 • Извличане на всеки размер и направо в 3D проекта.

Анализ. Налични са всички функции за тестване и измерване на компоненти и инструменти:
 • Движещи се, въртящи се и огледални компоненти на конструкция
 • Представяне на информацията от списъка с части и изход в Excel
 • Контрол на подбиване
 • Чернова на дисплея
 • Измерете разстояния, радиуси, ъгли и дебелини на стените
 • Изчисляване на теглото и повърхностите
 • Преглед на реологични анализи
 • Показване на NC път на инструмета при фрезоване и рязане на нишкова ерозийна машина

Документация. Налични са възможностти позволяващи преглед на всички чертожни листове, принадлежащи към дадена конструкция :
 • Създаване на допълнителни размери и текстове, както в чертожния лист, така и в 3D средата на проекта
 • Пълна функционалност за оразмеряване
 • Създаване на анотации и бележки
 • Отпечатване илии запазване изображения (bmp, jpg, ...)