ПРЕДИМСТВА НА VISI MOULD

  • Хибридно моделиране и чертане с използване на 2D/3D геометрия, тела, повърхнини и меш модули.

  • Създаване на документация и спецификации.

  • Импортиране на всякакъв вид геометрични обекти чрез универсални и директни транслатори.

  • Пълни възможности за лесно редактиране на импортирани модули чрез методите на директно редактиране върху обекта.

  • Бързо, лесно и точно конструиране на пакет с основни елементи на база вашия детайл(и).

  • Цялостно изграждане на инструмента чрез използване на изключителното множество от каталози с параметрични стандартни компоненти. Избери и постави!

  • Лесно дефиниране на леякова система чрез вградени специализирани функции.

  • Бързо създаване на системата от охлаждащи канали, необходими за инструмента. Всички компоненти на охлаждащите канали са параметрични и те лесно могат да бъдат коригирани при необходимост.

  • Пълна проверка на кинематиката на проектирания инструмент или на негови компоненти във всеки един момент.

VISI MOULD е водещо решение за проектиране на шприцформи в света. В унисон с нуждите на водещи производители на инструментална екипировка по целия свят, VERO разви серия от интегрирани модули VISI MODELING, VISI ANALYSIS, VISI FLOW, VISI ELEKTRODE, VISI MACHINING. Aнсамбълът от модули дава възможност за бързо и точно проектиране и на най-сложните формообразуващи инструменти с несравнима лекота.

Производството на отделните компоненти е улеснено от интегрираната САМ система, даваща възможност за работа по 2, 3, 2+3 и пълни 5 оси, директно върху геометрията на CAD модела на инструмента.
- Фрезоване по 2, 5 и 3+2 оси върху дефектирани или извлечени от тела профили.
- Фрезоване по 2, 5 и 3+2 оси директно по твърдотелни обекти чрез изключително мощните и бързи модули MFR и AFR. Те са способни да разпознаят и най-сложните комплексни отвори и джобове и да изведат техните характеристики, подготвени за фрезоващите операции.
- Чрез използване на Compass можете цялостно да автоматизирате генерирането на обработки на база открити фийчъри за пробиване и фрезоване.
Изключителният Machining 3D дава възможност да използвате много голямо разнообразие от груби финишни и специализирани стратегии, за да намерите най-подходящия метод за обработка и в най-сложните ситуации. Наличните комбинирани стратегии дават възможност автоматично да се ползват най-подходящите методи за фрезоване на плитки и стръмни зони.
Конвентирането на всички триосни стратегии до 5 осни дава възможност за обработка на дълбоки зони чрез най-подходящата стратегия, но с използването на къс, стабилен инструмент, за да постигнете максимална производителност и най-добро качество.
Изцяло 5-осните стратегии са вече традиция за VISI. Отличават се с голямо разнообразие и отличен потребителски интерфейс. Тяхното влияние върху високата производителност при изработка на инструментална екипировка се разширява постоянно.
Чрез генерализираните постпроцесори могат да се управляват всички налични CNC системи, а пренастройването е лесно и достъпно.
Наличната възможност за прилагане на паралелни изчислителни процеси върху множество PC в мрежа дава възможност да организирате малък суперкомпютър, за да ускорите многократно изчислителните процеси и при най-сложните и с малка стъпка траектории на фрезоване.
Стандартен и Кинематичен симулатор осигурява пълна симулация на технологичния процес.
Много важен момент е възможността да направите пълен анализ чрез VISI Flow на всички процеси, свързани с шприцоването на термопластичните материали, преди още да сте поръчали материалите за изработка.

14.1. Пълен анализ за всички параметри на потока
14.2. Анализ на деформациите
14.3. Анализ на термодинамичното поведение на инструмента
14.4. Анализ при двукомпонентно шприцоване
14.5. Анализ при последователно шприцоване
14.6. Анализ при шприцоване с газ
14.7. Анализ при шприцоване на силикон и гума
14.8. Линии на съшиване, зони за обезвъздушаване, диаграми и цялостен рапорт

Изцяло интегриран, модулът FLOW автоматично разпознава леяковите и охлаждащи канали. Правите целия анализ в среда на VISI. Съответно, бързо можете да коригирате и отново да анализирате, докато получавате най-добрите резултати.