Най-новата версия на EDGECAM съдържа над 30 важни нови и усъвършенствани елементи от CAD и CAM функционалността за фрезоване, струговане, и управление на Нишкови ерозийни машини. Новата версия на EDGECAM повишават ефективността чрез:
-Лесно изучаване и използване
-Нови и усъвършенствани стратегии за обработки
-Нови CAD възможности и повишена интеграция
-Отлична поддръжка на Инструменти и режими за работа
-Усъвършенствани функции за откриване на фичъри при всички видове обработки
-Автоматично генерира подходящи цикли за прецизна обработка на фичърите
-Разширени нови параметри на модулът за Постпроцесори
-Надеждна и прецизна симулация на обработките
Thread Profiling Cycle | EDGECAM Info Icon
EDGECAM предлага на клиентите си нов цикъл на обработка - Thread Profiling Cycle. Цикълът позволява на потребителите лесно да обработват сложни нишки, като VAM и Acme, като използват груби и довършителни стратегии.
 
Thread Profiling Cycle | EDGECAM

Thread Profiling Cycle | EDGECAM

EDGECAM предлага на клиентите си нов цикъл на обработка - Thread Profiling Cycle. Цикълът позволява на потребителите лесно да обработват сложни нишки, като VAM и Acme, като използват груби и довършителни стратегии.

Waveform Chip Prevention | EDGECAM

Waveform Chip Prevention | EDGECAM

Стратегията за обработка на вълнообразната форма е подобрена с контрола за „Chip Prevention“. При определени условия траекторията на инструмента може да генерира тънък остров от материал (чип), който, като стане по-тънък, може да предизвика механични напрежения и потенциално да счупи инструмента. Това обикновено принуждава потребителя да намали подаването и страничната стъпка. „Chip Prevention“ променя модела на инструменталния път, чрез обработка в целия остров на материала, като премахва възможността за механични напрежения и позволява на потребителите да подобрят подаването и страничната стъпка.

5 Axis Simultaneous Cycle and Barrel Cutters | EDGECAM

5 Axis Simultaneous Cycle and Barrel Cutters | EDGECAM

EDGECAM въвежда специфична стратегия за контрол „Tilt“ в рамките на 5-осния едновременен цикъл за по-добра поддръжка на новия тип инструмент „Barrel Cutter“.

Advanced 5 Axis Cycle Enhanced Gouge Checking | EDGECAM

Advanced 5 Axis Cycle Enhanced Gouge Checking | EDGECAM

Допълнителна проверка на изваждането е добавена към Разширения 5-осен едновременен цикъл , специално за стратегията „Swarf“. Сега потребителите могат да избират измежду три допълнителни параметри за проверка на изваждането, въведени в командата.

Gun Drilling Cycle | EDGECAM

Gun Drilling Cycle | EDGECAM

EDGECAM подобрява цикъла на дълбоко пробиване с нов, специализиран цикъл на обработка - Gun Drilling. Новият цикъл подобрява съществуващата технология чрез добавяне на още две диалогови полета, което позволява по-специфичен контрол при пробиване на дълбоки дупки.

Inspection | EDGECAM

Inspection | EDGECAM

EDGECAM отговори на многобройните запитвания от клиенти в областта на инспекцията. Най-важният елемент в тази категория е поддръжката на стругове и многозадачни машинни инструменти.

Performance | EDGECAM

Performance | EDGECAM

EDGECAM намалява производствените разходи чрез повишаване на производителността на два от най-често използваните цикли на обработка - грубо и профилиране. Обработващият двигател сега ще изчислява само данните, ограничени в границата, пренебрегвайки останалата част от модела. Това значително намалява размера на кеша, като същевременно генерира по-бързи траектории на инструментите.

Back to top