EDGECAM 2022.1

New Machine Configuration

Реагирайки на изискванията на непрекъснато променящия се свят в машиностроителната индустрия, EDGECAM 2022 вече предлага поддръжка за машини работещи пос шест оси. По-конкретно, хоризонталните металорежещи машини с 2 програмируеми оси в „главата“ могат да бъдат синхронизирани с въртяща се маса. Поддържа се във всички конфигурации както проста обработка 3 + 2 оси, така и сложно 5-осно едновременно фрезоване. Потребителите ще открият нова команда "Избор на въртящи се оси", която интелигентно позволява на потребителя да активира предпочитаната ос, с която да работи.

Performance improvements

Намаляването на времето за изчисление чрез подобряване на възможността за използване многонишкови процеси е довело до повишаване на производителността при работа с цикъла на грапавост в EDGECAM 2022. Независимо дали работите по 2D/3D геометрия или Твърди модели, EDGECAM 2022 генерира пътищата на инструмента 2-3 пъти по-бързо от предишните версии.

Simultaneous Five Axis Milling License

Клиентите, които преди са притежавали стандартния лиценз за фрезоване на пет оси (EN050-S), сега ще открият, че усъвършенстваният цикъл на фрезоване на пет оси (EN050-A) е добавен автоматично към тяхната конфигурация. Това е налично както за 4-осни, така и за 5-осни цикли. Както подсказва името, разширеният цикъл предлага значително повече функционалност и позволява на потребителите по-голям контрол върху пътя на инструмента.

NCSIMUL Essential

Симулация за 3-осни фрезови операции вече може да бъде правена в NCSIMUL Essential - нов компонент, предлаган в EDGECAM 2022. Целият механизъм за обработка, включително данните от магазина с инструменти, се зарежда автоматично в NCSIMUL Essential, където данните .CL се проверяват за потенциални проблеми. Потребителите могат да взаимодействат динамично с пътя на инструмента, като посочват точно кой ред код се симулира. Могат да бъдат създадени множество „равнини с напречно сечение“, за да се разгледа полученият детайл. Веднъж симулиран, детайлът може да бъде измерен с наличните за това функции – Дъги; Дебелина; Дистанция между центри на отвори и др. Критични размери и анализ на могатда бъдат проверени чрез инструмента за сравнение.

Rough Grooving Cycle Stock Aware

Нова функционалност въведена с новата функция „Използване на текуща заготовка“ ('Use Current Stock'), налична в EDGECAM 2022 с командата за грубо струговане на канали „Rough Grooving Cycle“, води до значително спестяване на време. Тази нова възможност следи реалния материал за отстраняване в зоната на канала и оптимизира пътя на ножа така, че да се избягнат излишни движения. В зависимост от конкретния детайл, някои пътища на инструмента могат да бъдат намалени до 50-60%.

Roughing Cycle Minimum Helix control

EDGECAM 2022.0 въвежда нова функционалност, позволяваща на потребителите да упражняват по-строг контрол за пътя на инструмента и да намаляват времето на цикъла. По-конкретно, когато се използва стратегията с „Helix“ подход, потребителят вече може да посочи минималната стойност за управление на спиралата „Helix“ в пътя на инструмента. Без този контрол пътят на инструмента може понякога да се върне към стратегия за подход тип рампа, където не само времето за цикъл може да се увеличи, но животът на инструмента може да се съкрати.

Machine Simulation TurnMill X Axis on spindle

EDGECAM 2022.0 вече напълно поддържа симулация на конфигурацията на машинния инструмент Turn -Mill със CYB оси. Когато ос „C“ е на шпиндела. И до сега се поддържаше перфектен изходен код, но машинната симулация изискваше подобрение. Един прост превключвател в рамките на параметрите на съветника на кода сега осигурява както перфектен код, така и реалистична симулация.

Text Mill and Slot Cycles - Approach At Clearance added

И циклите на фрезоване на текстове и циклите за канали вече предлага по-добър контрол за пътя на инструмента благодарение на нова опция - "Подход от ниво на бърз ход" ("Approach at Clearance"). Тъй като новата функционалност може да се намери във всички други цикли на фрезоване, тя носи по-последователно усещане за командите. Циклите ще гарантират, че пътят на инструмента се инициализира в безопасна позиция.

Rough and Profile Cycles Through Limited Hole Feature

Когато обработвате Отвори с ограничения, функцията "Limited Through Hole Feature" в EDGECAM 2022.0 вече ще ви позволи да работите и под дълбочината на фичъра. Преди това пътят на инструментите спираше точно на дълбочината на фичъра, което в определени случаи би накарало пътя на инструмента да не пробие напълно отвора. Потребителите вече могат да посочат отрицателна стойност за дълбочината, за да гарантират, че пътя на инструмента напълно преминава през фичъра.

Rough Waveform Turning cycle - Smooth option added

Широко използвания цикъл Rough Waveform Turning стана още по ефективен в EDGECAM 2022.0. Добавена е нова опция за изглаждане пътя на инструмента която преобразува линейните сегменти в монтирани дъги. Бенчмарк тестовете доказаха, че новата команда може да доведе до намаляване на NC кода в района с 75%. Освен това по-гладкия път на инструмента може да намали износването на режещия инструмент.

Finish Groove Cycle

В командата за финишно струговане на канали е налична допълнителна функционалност, когато се използва „Break Corner“. По-специално функция за финишно струговане на канали предлагаше възможността за разделяне на ъглите поотделно. EDGECAM 2022.0 вече предлага четири настройки. Новата функция предлага по-строг контрол на пътя на инструмента и предотвратява издълбаването, когато каналът е близо до съседен елемент.

Wire EDM – new Strategy and extended controller support

На разположение е нов процесор за машината AC Uniqua. С нарастването на популярността на тези машини, EDGECAM 2022.0 реагира, като поддържа този тип контролер. Освен това технологичните таблици за Accutex (AU-700 IA) са актуализирани, като по този начин се гарантира, че клиентите имат най-актуалния и оптимизиран NC изходен код.