Новини
07.02.2013г.VERO Software присъедини Surfware, Inc, US " 2013
    VERO Software присъедини "Surfware, Inc, US в изпълнение на стратегията си за разрастване чрез придобиване. Surfware, Inc, US е създала и разпространява в целия свят популярния продукт SurfCAM.

10.01.2013г."VERO Software присъедини Sescoi Франция " 2013
    VERO Software присъедини "Sescoi" Франция в изпълнение на стратегията си за разрастване чрез придобиване. Sescoi е създала и разпространява в целия свят продуктите WorkNC, WorkNC Dental, WorkXPlore 3D, WorkPLAN solutions.