Multi-Axis Edgecam CAM / CAD
Edgecam Production CAM / CAD
Edgecam Feature Finding CAM / CAD
Edgecam Mill-Turn CAM / CAD
Edgecam Wave CAM / CAD
Edgecam Solid Machinist CAM / CAD
VISI Progress CAM / CAD
VISI Mould CAM / CAD
VISI 2D 5-Axis Milling CAM / CAD
VISI Pressing Solution CAM / CAD
VISI Wire EDM CAM / CAD
VISI Efficient Toolpaths CAM / CAD
VISI Electrode Production CAM / CAD
FCPK Mould CAM / CAD
FCPK Plates CAM / CAD
FCPK Elements CAM / CAD
FCPK Standarts CAM / CAD
FCPK Packs CAM / CAD
VISI Modelling е основа на всички продукти на VISI и предоставя една здрава, стабилна и силна система за моделиране на твърди тела и повърхнини базирана на индустриалният стандарт Parasolid. В комбинация с технологията на Vero за повърхнини, анализ на модели и 2D дизайн, VISI Modelling предлага гъвкавост при конструиране, редактиране, деформиране или поправка на най-сложните 3D данни.
VISI Modelling е основа на всички продукти на VISI и предоставя една здрава, стабилна и силна система за моделиране на твърди тела и повърхнини базирана на индустриалният стандарт Parasolid. В комбинация с технологията на Vero за повърхнини, анализ на модели и 2D дизайн, VISI Modelling предлага гъвкавост при конструиране, редактиране, деформиране или поправка на най-сложните 3D данни.
VISI MOULD е водещо решение за проектиране на шприцформи в света. В унисон с нуждите на водещи производители на инструментална екипировка по целия свят, VERO разви серия от интегрирани модули VISI MODELING, VISI ANALYSIS, VISI FLOW, VISI ELEKTRODE, VISI MACHINING. Aнсамбълът от модули дава възможност за бързо и точно проектиране и на най-сложните формообразуващи инструменти с несравнима лекота.
VISI MOULD е водещо решение за проектиране на шприцформи в света. В унисон с нуждите на водещи производители на инструментална екипировка по целия свят, VERO разви серия от интегрирани модули VISI MODELING, VISI ANALYSIS, VISI FLOW, VISI ELEKTRODE, VISI MACHINING. Aнсамбълът от модули дава възможност за бързо и точно проектиране и на най-сложните формообразуващи инструменти с несравнима лекота.
VISI Progress е специализиран софтуер за конструиране на стъпкови и блок щанци. Налични са множество гъвкави методи за разгъване на сложно огънати детайли Специфичната функционалност осигурява по-голяма продуктивност при конструиране. Интелигентните решения ще помогнат на конструктора да намали възможните грешки и да подобри производителността.
VISI Progress е специализиран софтуер за конструиране на стъпкови и блок щанци. Налични са множество гъвкави методи за разгъване на сложно огънати детайли Специфичната функционалност осигурява по-голяма продуктивност при конструиране. Интелигентните решения ще помогнат на конструктора да намали възможните грешки и да подобри производителността.
VISI MACHINING е цялостно интегрирано решение за програмиране и управление на машинни центри 2-5 оси с позициониране по 3+2 и нишкови ерозийни машини 2-4 оси. Всички модули са напълно интегрирани в единна база данни, една среда и лесен за използване и същевременно мощен потребителски интерфейс.
VISI MACHINING е цялостно интегрирано решение за програмиране и управление на машинни центри 2-5 оси с позициониране по 3+2 и нишкови ерозийни машини 2-4 оси. Всички модули са напълно интегрирани в единна база данни, една среда и лесен за използване и същевременно мощен потребителски интерфейс.
Всички процеси свързани с моделирането на детайла и конструирането на инструмента могат да бъдат оптимизирани благодарение на интегрирания процес за подготовка на анализа, бързите процеси на изчисляване и неоспоримо точните резултати от анализа с VISI FLOW. Намаляването на разходите и значителното повишаване продуктивноста са естествените резултати от използване на интегрирания подход предложен от VERO.
Всички процеси свързани с моделирането на детайла и конструирането на инструмента могат да бъдат оптимизирани благодарение на интегрирания процес за подготовка на анализа, бързите процеси на изчисляване и неоспоримо точните резултати от анализа с VISI FLOW. Намаляването на разходите и значителното повишаване продуктивноста са естествените резултати от използване на интегрирания подход предложен от VERO.
VISI-Analysis осигурява набор от специални инструменти за потвърждаване и подготовка за геометрията на модела. Качеството на модела е от голямо значениепри работа с импортирани данни. Откриването на възможните проблеми в ранен стадии ще опрости работата на конструктора и ще му спести много време.
VISI-Analysis осигурява набор от специални инструменти за потвърждаване и подготовка за геометрията на модела. Качеството на модела е от голямо значениепри работа с импортирани данни. Откриването на възможните проблеми в ранен стадии ще опрости работата на конструктора и ще му спести много време.
VISI Blank е интегрирано решение за разгъване на 2D заготовка от сложни 3D модели. Това е особено важно при създаване на заготовки от листов метал, стъпкови щанци, инструменти на пресформи и ударни инструменти за индустрията. Преимуществата на VISI Blank са лесно интегриране с признатия софтуер VISI Modelling, който използва стандартен Parasolid в комбинация със свойствата за моделиране на повърхнини на Vero и технология за чертане в 2D.
VISI Blank е интегрирано решение за разгъване на 2D заготовка от сложни 3D модели. Това е особено важно при създаване на заготовки от листов метал, стъпкови щанци, инструменти на пресформи и ударни инструменти за индустрията. Преимуществата на VISI Blank са лесно интегриране с признатия софтуер VISI Modelling, който използва стандартен Parasolid в комбинация със свойствата за моделиране на повърхнини на Vero и технология за чертане в 2D.
VISI Electrode е модул за автоматично създаване и управление на електроди и техните държачи използвани при производство на сложни и трудни за фрезоване фичъри на шприц и пресформи. Подробният дизайн на държача, симулирането и проверката за колизия ви гарантират правилна работа на електрода още от първият път. Високо ефективен и лесен за използване той повишава общата ви продуктивност.
VISI Electrode е модул за автоматично създаване и управление на електроди и техните държачи използвани при производство на сложни и трудни за фрезоване фичъри на шприц и пресформи. Подробният дизайн на държача, симулирането и проверката за колизия ви гарантират правилна работа на електрода още от първият път. Високо ефективен и лесен за използване той повишава общата ви продуктивност.
VISI Reverse комбинира CAD функционалност за хибридно моделиране и възможност за обработка на данни от 3D сканиране, така че клиентите лесно могат да създадат напълно съвместими редактируеми модели, започвайки от цифровизирани / сканирани данни.
VISI Reverse комбинира CAD функционалност за хибридно моделиране и възможност за обработка на данни от 3D сканиране, така че клиентите лесно могат да създадат напълно съвместими редактируеми модели, започвайки от цифровизирани / сканирани данни.
VISI PDM се фокусира върху управлението на данните за продуктите. Данните за продукта включват цялата информация за продукт, който е проектиран, конструиран и произведен във фирма. С VISI PDM можете да управлявате цялата информация централно: от характеристики на производителността (например характеристики на свойствата) за 3D конструкции до документи, текстове или таблици за изчисления.
VISI PDM се фокусира върху управлението на данните за продуктите. Данните за продукта включват цялата информация за продукт, който е проектиран, конструиран и произведен във фирма. С VISI PDM можете да управлявате цялата информация централно: от характеристики на производителността (например характеристики на свойствата) за 3D конструкции до документи, текстове или таблици за изчисления.
С помощта на VISI Viewer, конструкциите на VISI могат да бъдат предоставени на разположение във всички отдели на компания за използване и проверка. Налични са всички основни функции като различни графични изображения, обширни функции за измерване и анализ, опции за документация.
С помощта на VISI Viewer, конструкциите на VISI могат да бъдат предоставени на разположение във всички отдели на компания за използване и проверка. Налични са всички основни функции като различни графични изображения, обширни функции за измерване и анализ, опции за документация.
© Copyright VISI International Technology Ltd Bulgaria. All rights reserved.